Szkodniki i choroby

Grypa ptaków HPAI – objawy, leczenie, obszary zagrożone

Grypa ptaków HPAI, czyli wysoko zjadliwa grypa ptaków, jest wirusową chorobą, która może prowadzić do znacznego pogorszenia stanu zdrowia ptaków hodowlanych i dzikich. Choroba ta jest szczególnie niebezpieczna ze względu na swój potencjał do szybkiego rozprzestrzeniania się i groźne skutki dla ludzi, którzy mają kontakt z zainfekowanymi ptakami.

Objawy

Objawy grypy ptaków HPAI u ptaków mogą być różnorodne i zależą od gatunku ptaka i stadium choroby. Wśród objawów można wymienić: nagłe osłabienie, brak apetytu, trudności z oddychaniem, biegunkę, brak równowagi, spadek masy ciała i nagła śmierć. W przypadku zakażenia dzikich ptaków mogą one wykazywać również brak lęku przed ludźmi i innych drapieżników.

Leczenie

Leczenie grypy ptaków HPAI u ptaków jest trudne, a często niemożliwe. W przypadku zakażenia stada, zazwyczaj musi ono zostać odstrzelone, a jego produkty mięsne nie mogą być spożywane. Jednak istnieją pewne środki ostrożności, które mogą pomóc w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się choroby, takie jak utrzymywanie ptaków w zamkniętych pomieszczeniach lub w zagrodach, dezynfekcja pomieszczeń i sprzętu oraz stosowanie odpowiednich środków do dezynfekcji.

Śmiertelność

Śmiertelność grypy ptaków HPAI u ptaków hodowlanych i dzikich może być bardzo wysoka, dochodząca nawet do 100% w niektórych przypadkach. W przypadku zakażenia ludzi, ryzyko śmierci zależy od wielu czynników, takich jak wiek, stan zdrowia i czynniki ryzyka, takie jak narażenie na zakażenie i obecność chorób współistniejących.

Śmiertelność grypy ptaków HPAI u ludzi jest zazwyczaj wysoka i wynosi około 60%. Jednakże, należy zauważyć, że liczba zakażonych ludzi jest zwykle niewielka i większość z nich ma bezobjawowe lub łagodne objawy. Zawsze należy pamiętać, że grypa ptaków HPAI jest chorobą bardzo poważną i wymaga natychmiastowej interwencji weterynaryjnej oraz ścisłych zasad ostrożności, aby zminimalizować ryzyko jej rozprzestrzenienia się.

Obszary zagrożone

Obszary zagrożone chorobą obejmują przede wszystkim kraje Azji, w tym Chiny, Wietnam, Indonezję i Koreę Południową, a także niektóre kraje w Europie, takie jak Niemcy i Włochy. W ostatnich latach zanotowano również przypadki grypy ptaków HPAI w krajach afrykańskich i na Bliskim Wschodzie.

Zapobieganie

Aby zminimalizować ryzyko zakażenia grypą ptaków HPAI, ważne jest przestrzeganie zasad higieny podczas kontaktu z ptakami, a także regularne sprawdzanie stanu zdrowia stada i natychmiastowe zgłaszanie podejrzeń o chorobę. W przypadku podejrzenia zakażenia grypą ptaków HPAI u ptaków, konieczne jest natychmiastowe powiadomienie lokalnych władz weterynaryjnych.

Grypa ptaków HPAI w Polsce

W Polsce odnotowano przypadki grypy ptaków HPAI w latach 2006, 2007, 2013, 2016 i 2020. Wszystkie te przypadki miały miejsce u ptaków hodowlanych, a nie u dzikich ptaków. W 2006 i 2007 roku wykryto wirusa H5N1 w województwie wielkopolskim, a w 2013 roku wirusa H5N8 w województwie zachodniopomorskim. W 2016 roku z kolei odnotowano przypadki grypy ptaków H5N8 w wielu województwach w całym kraju, w tym w województwie łódzkim, pomorskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim. Ostatni przypadek grypy ptaków HPAI w Polsce miał miejsce w 2020 roku, również w województwie zachodniopomorskim.

Wszystkie te przypadki zostały szybko wykryte i zwalczane przez służby weterynaryjne, które wprowadziły ścisłe procedury ostrożności i zabezpieczenia. W przypadku wykrycia zakażenia grypą ptaków HPAI, władze weterynaryjne nakładają restrykcje na hodowców i transport ptaków, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzenienia się choroby.

W związku z tym, hodowcy ptaków w Polsce są zobowiązani do przestrzegania surowych wymogów bioasekuracji, które mają na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby. Należy również pamiętać, że grypa ptaków HPAI jest chorobą zakaźną i groźną dla zdrowia ludzkiego, dlatego należy zachować szczególną ostrożność i zgłaszać wszelkie podejrzenia zakażenia do władz weterynaryjnych.