Uprawa roślin

Najczęstsze choroby kukurydzy – objawy, zwalczanie

Uprawa kukurydzy wiąże się nie tylko z koniecznością odpowiednie go przygotowania podłoża i nawadniania roślin, ale również ciągłej obserwacji pod kątem różnych objawów chorobowych. To pozwoli w porę zareagować na zagrożenie i zwiększyć szansę na wyleczenie porażonej rośliny. W dzisiejszym artykule przedstawimy najczęstsze choroby kukurydzy.

Najczęstsze choroby kukurydzy

W przypadku chorób kukurydzy, ważne jest przede wszystkim zapobieganie ich wystąpieniu poprzez odpowiednie przygotowanie gleby, stosowanie zdrowych nasion i właściwe nawożenie. Już na wczesnym etapie rozwoju choroby, należy jak najszybciej zastosować odpowiednie środki ochrony roślin oraz usunąć zainfekowane części rośliny.

Zgnilizna szara

Zgnilizna szara to choroba, która atakuje kukurydzę i wiele innych roślin uprawnych, powodując straty w plonie i jakości uprawy. Choroba ta jest wywołana przez grzyba Botrytis cinerea i występuje na całym świecie, szczególnie w chłodnych i wilgotnych warunkach.

Objawy:

Objawy zgnilizny szarej na kukurydzy obejmują brunatne plamy na liściach, łodygach i kłosach, które mogą później zmienić kolor na szary lub czarny. W wyniku infekcji roślina może zwiędnąć i obumrzeć. W przypadku kukurydzy choroba ta często pojawia się w okresie dojrzewania, co powoduje utratę masy rośliny i jakości ziarna.

Leczenie:

Leczenie zgnilizny szarej jest trudne i polega głównie na zapobieganiu infekcji. Ważne jest, aby uprawiać zdrowe rośliny i stosować dobre praktyki agrotechniczne, takie jak nawadnianie pod korzeniami, aby uniknąć wilgoci na liściach i łodygach, a także zapobieganie uszkodzeniom mechanicznym.

Zapobieganie:

Aby ograniczyć występowanie zgnilizny szarej, należy unikać zbyt gęstych nasadzeń, które sprzyjają wilgotnym i ciepłym warunkom wewnątrz plantacji. Ważne jest również utrzymywanie czystości w polu uprawnym i usuwanie z roślin szkodników i chwastów.

W przypadku wystąpienia zgnilizny szarej, można stosować fungicydy, które pomogą zwalczyć chorobę. Ważne jest jednak, aby stosować środki o niskiej toksyczności dla ludzi i środowiska oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

Fuzarioza

Fuzarioza to choroba kukurydzy, która jest spowodowana przez grzyby z rodzaju Fusarium. Wysokie temperatury i wilgotność sprzyjają rozwojowi choroby. Fuzarioza może powodować poważne straty w plonach i jakości ziarna, dlatego ważne jest, aby poznać objawy, sposoby leczenia i zapobieganie chorobie.

Objawy:

 • Więdnięcie roślin, zwłaszcza młodych
 • Zaschnięte i żółte liście
 • Uschnięte kwiatostany i kłosy
 • Zmiana koloru i zapach ziaren
 • Występowanie brunatnych lub czarnych plam na łodygach, liściach i kolbach
 • Nieregularne, brunatne lub czarne paski na kłosach

Leczenie:

Niestety, nie ma skutecznej metody leczenia fuzariozy. Zarażone rośliny powinny zostać usunięte i spalone, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby.

Zapobieganie:

 • Wybieraj odmiany kukurydzy, które są bardziej odporne na fuzariozę.
 • Przestrzegaj dobrych praktyk agrotechnicznych, w tym płodozmianu i uprawy zdrowych nasion.
 • Unikaj zbyt gęstego sadzenia, ponieważ to sprzyja rozwojowi choroby.
 • Zwalczaj szkodniki i choroby, które osłabiają rośliny i zwiększają ryzyko fuzariozy.
 • Zapewniaj odpowiednią dawkę nawozów, aby rośliny były zdrowe i silne.

Rdza kukurydzy

Rdza kukurydzy to choroba roślin powodowana przez grzyby z rodzaju Puccinia. Jest to jedna z najczęstszych chorób kukurydzy, która może prowadzić do znacznych strat w plonie. Zwykle pojawia się w ciepłych i wilgotnych warunkach.

Objawy:

Początkowo rdza kukurydzy objawia się jako małe, okrągłe, rdzawe plamy na dolnej stronie liści. W miarę rozwoju choroby plamy te stają się większe i ciemniejsze, a na górnej stronie liści pojawiają się jasne, żółtawe lub brązowe plamy. Mogą one przypominać zaschnięte plamy oleju lub rdzawe, nieregularne linie. W ciężkich przypadkach rdza może prowadzić do deformacji liści, zniekształcenia kolb i utraty plonu.

Leczenie:

Leczenie rdzy kukurydzy polega na stosowaniu fungicydów. Ważne jest, aby zastosować odpowiedni środek chemiczny i opryskać rośliny w odpowiednim momencie, zanim choroba zdąży się rozprzestrzenić. Należy stosować tylko zarejestrowane środki chemiczne i przestrzegać zaleceń producenta.

Zapobieganie:

Najlepszym sposobem zapobiegania rdzy kukurydzy jest uprawa odmian odpornych na choroby. Ważne jest również utrzymanie właściwej rotacji upraw i eliminowanie roślin chwastów, ponieważ mogą one stanowić źródło choroby. Należy również zapewnić odpowiednią ilość przestrzeni między roślinami, aby zwiększyć wentylację i zmniejszyć wilgotność, co może sprzyjać rozwojowi chorób.

Próchnica zgorzelinowa

Próchnica zgorzelinowa (ang. stalk rot) to choroba kukurydzy wywoływana przez grzyby z rodzaju Fusarium, Colletotrichum, Gibberella, Diplodia i innych. Choroba ta atakuje łodygi kukurydzy i może powodować znaczne straty w plonie. Oto kilka informacji na temat objawów, leczenia i zapobiegania próchnicy zgorzelinowej:

Objawy

 • Zgnilizna łodygi: Choroba zaczyna się od zgnilizny dolnych części łodygi, która stopniowo przesuwa się w górę rośliny.
 • Ciemnienie łodygi: Łodyga rośliny zmienia kolor na ciemniejszy, a czasem nawet czarny.
 • Obniżenie wydajności: Zgorzelinowa próchnica prowadzi do uszkodzenia struktury łodygi i w efekcie do obniżenia wydajności plonu.

Leczenie:

Brak skutecznych sposobów na wyleczenie roślin z zgorzelinowej próchnicy. Zaleca się usunięcie i zniszczenie porażonych łodyg w celu zapobieżenia dalszej infekcji.

Zapobieganie:

 • Odpowiednie nawożenie: Zbyt duża ilość nawozów azotowych może prowadzić do większego ryzyka zgorzelinowej próchnicy, dlatego zaleca się wykorzystywanie nawozów zrównoważonych pod względem składu.
 • Kontrola wilgotności gleby: Próchnica zgorzelinowa rozwija się w warunkach nadmiernej wilgotności gleby, dlatego ważne jest utrzymanie właściwej wilgotności.
 • Zdrowe nasiona: Nasiona powinny pochodzić z certyfikowanych źródeł, aby zapewnić zdrową roślinność.
 • Odpowiednie odstępy: Wysiew kukurydzy z odpowiednimi odstępami pomaga zmniejszyć ryzyko infekcji, ponieważ zwiększa przepływ powietrza między roślinami.

Bakteryjne więdnięcie korzeni kukurydzy

Bakteryjne więdnięcie korzeni kukurydzy, znane również jako mokra zgnilizna korzeni, jest chorobą wywołaną przez bakterie z rodzaju Pantoea i Erwinia.

Objawy:

Objawy choroby pojawiają się zazwyczaj na starszych roślinach kukurydzy, a początkowo są łatwe do przeoczenia. Rośliny zaczynają więdnięć i usychać, a ich liście żółkną i opadają. Gdy korzenie są przycinane, są mokre i ciemne.

Leczenie i zapobieganie:

Do zapobiegania bakteryjnemu więdnięciu korzeni kukurydzy należy stosować dobre praktyki uprawy, takie jak zapewnienie odpowiedniej drenażu gleby i unikanie zbierania plonów zanieczyszczonych ziemią. Do zwalczania choroby zaleca się stosowanie bakteriobójczych fungicydów i eliminowanie roślin, które wykazują objawy choroby z pola. Przed sadzeniem kolejnych roślin należy przeprowadzić dezynfekcję gleby i narzędzi, które były wcześniej używane do sadzenia roślin.